Internet in Internationale Wateren

28. november 2023

Met internationale wateren bedoelen we gebieden op zee die buiten de territoriale wateren van elk specifiek land vallen.

Dit zijn gebieden die niet onder de jurisdictie van enig land vallen en worden beschouwd als open zeeën.

Voorheen was internet alleen maar beschikbaar via satellietcommunicatie.
Ook zijn er specifieke satellietnetwerken en systemen die zijn ontworpen om internet- en communicatiediensten aan maritieme gebruikers te leveren.

Op die manier is Internettoegang op open zee duurder dan op het vasteland vanwege de kosten van satellietcommunicatie en de beperkte beschikbare bandbreedte.
Schepen moeten betalen voor het dataverbruik, wat kan leiden tot hoge kosten voor bedrijven en particulieren.

AirInternet SD-WAN heeft de internettoegang op open zee verbeterd en betaalbaar maken.
Door het combineren van provider onafhankelijke mobiele verbindingen blijven de kosten laag en de bereikbaarheid hoog.

Wil je weten hoe? Ik vertel het graag.

Een partnernetwerk dat groeit. Groei mee!

We informeren u graag over AirInternet en de mogelijkheden van ons partnerprogramma. Word onderdeel van een van de grootste netwerken voor mobiele connectiviteit!